Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 59 trang 69 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

Bài 1. Đặt tính rồi tính. Bài 2 Tính giá trị biểu thức 45 x a. Bài 3 Số trang của 25 quyển vở

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 53;          b) 33 x44;                     c) 157 x 24;                      d) 1122 x 19.

Bài 2 Tính giá trị biểu thức 45 x a với a bằng 13, 26, 39

Bài 3 Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                         b) 

c)                          d) 

Bài 2

Nếu a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585

Nếu a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170

Nếu a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755

Bài 3 

Số trang của 25 quyển vở là:

48 x 25 = 1200 trang

                                Đáp số 1200 trang


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan