Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 170, 171 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 39 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 170, 171 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 yến = ....kg                            1 tạ   = .....yến

1 tạ   = ...kg                             1 tấn  = ...tạ

1 tấn = ...kg                              1 tấn = ....yến

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 yến = ...kg                      \({1 \over 2}\) yến      = ....kg

50kg =....yến                            1 yến 8kg = ....kg

b) 5 tạ =....yến                         1500kg =....tạ

30 yến = ....tạ                          7 tạ 20kg =....kg

c) 32 tấn = .....tạ                      4000kg = ....tấn

230 tạ = .....tấn                        3 tấn 25kg = .....kg

3. Điền dấu > , < , =  vào chỗ chấm: 

2kg 7 hg...2700g                         60kg 7g .....6007g

5kg 3g....5035g                           12 500g.....12kg 500g

4. Một con cá cân nặng 1kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cả cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

5. Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc xe đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo ?

Lời giải chi tiết

1.

1 yến = 10kg                                1 tạ   = 10 yến

1 tạ   = 100kg                               1 tấn  = 10 tạ

1 tấn = 1000kg                             1 tấn = 100 yến

2.

a) 10 yến = 100kg                     \({1 \over 2}\) yến = 5kg

    50kg = 5 yến                          1 yến 8kg = 18kg

b) 5 tạ = 50 yến                         1500kg = 15 tạ

    30 yến = 3 tạ                          7 tạ 20kg = 720kg

c) 32 tấn = 320 tạ                      4000kg = 4 tấn

   230 tạ = 23 tấn                      3 tấn 25kg = 3025kg

3. 

2kg 7 hg = 2700g                         60kg 7g > 6007g

5kg 3g < 5035g                           12 500g = 12kg 500g

4.

1kg 700g = 1700g

Cả cá và rau cân nặng số ki-lô-gam là:

        1700 + 300 = 2000 (g)

        2000g = 2kg

                          Đáp số: 2kg.

5.

Xe ô tô chở được tất cả số gạo là:

     50 x 32 = 1600 (kg)

     1600kg = 16 tạ

                           Đáp số: 16 tạ gạo.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về đại lượng - Toán 4