Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 (Phép trừ) SGK Toán 4


a) 987864 - 783251 ; ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

a) 987864  783251                                        969696 – 656565

b) 839084 – 246937                                        628450 – 35813

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau :

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn , … .

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

a) 48600  9455                                              65102 – 13859

b) 80000 – 48765                                            941302 – 298764

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn , … .

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau :

a) 48600 – 9455 = 39145 

    65102 – 13859 = 51243 

b) 80000 – 48765 = 31235

    941302 – 298764 = 642538

Bài 3

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài \(1730km\). Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài \(1315km\). Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phương pháp giải:

Để tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh ta lấy quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh trừ đi quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:

            \(1730 - 1315 = 415 \;(km)\)

                                   Đáp số : \(415km.\)

Bài 4

Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được \(214\; 800\) cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay \(80\; 600\) cây. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

- Tính số cây năm ngoái trồng được ta lấy số cây năm nay trồng được trừ đi 80 600 cây.

- Tính tổng số cây trồng được trong hai năm ta lấy số cây năm nay trồng được cộng với số cây năm ngoái trồng được.

Lời giải chi tiết:

Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là :

       \(214\; 800 - 80\; 600 = 134\; 200\) (cây)

Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là :

      \(214 \;800 + 134\; 200 = 349\; 000\) (cây) 

                                 Đáp số: \(349\; 000\) cây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 215 phiếu

Các bài liên quan: - Phép trừ

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài