Bài 1, 2 trang 40 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 40 SGK Toán 4. a) 987864 - 783251

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính: 

a) 987864 - 783251                                        b) 839084 - 246937

   969696 - 656565                                             628450 - 35813

2. Tính:

a) 48600 - 9455                                             b) 80000 - 48765

    65102 - 13859                                               941302 - 298764

Lời giải chi tiết

1. 

2. Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau:

a) 48600 - 9455 = 39145                          

    65102 - 13859 = 51243                           

b) 80000 - 48765 = 31235

    941302 - 298764 = 642538

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan