Bài 1, 2 trang 40 (Phép trừ) SGK Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 21 phiếu

Giải Bài 1, 2 trang 40 (Phép trừ) SGK Toán 4. a) 987864 - 783251

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính: 

a) 987864 - 783251                                    b) 839084 - 246937

    969696 - 656565                                        628450 - 35813

Phương pháp:

Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Cách giải:

Bài 2

Tính:

a) 48600 - 9455                           b) 80000 - 48765

    65102 - 13859                             941302 - 298764

Phương pháp:

Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Cách giải:

Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau:

a) 48600 - 9455 = 39145                          

    65102 - 13859 = 51243                           

b) 80000 - 48765 = 31235

    941302 - 298764 = 642538

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép trừ

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu