Lý thuyết phép trừ - Toán 4


a) 865279 - 450237 = ?

a) \(865279 - 450237 = \;?\)

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:

  9 trừ 7 bằng 2, viết 2.

  7 trừ 3 bằng 4, viết 4.

  2 trừ 2 bằng 0 viết 0.

  5 trừ 0 bằng 5, viết 5.

  6 trừ 5 bằng 1, viết 1.

  8 trừ 4 bằng 4, viết 4.

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{\,865279}\\{450237}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,415042}\end{array}\,\)

      \(865279 - 450237 = 415042\)

b) \(647253 - 285749 = \;?\)

Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:

  13 trừ 9 bằng 4 viết 4 nhớ 1

  4 thêm 1 bằng 5; 5 trừ 0 bằng 0.

  12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.

  5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.

  14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1.

  2 thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3.

                  \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{\,647253}\\{285749}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,361504}\end{array}\,\)

        \(647253 - 285749 = 361504\)

Loigiaihay.comBình chọn:
4.2 trên 22 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.