Bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.8 trên 60 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4. Bài 1: Nêu tên cặp cạnh song song.

Đề bài

1. Hãy vẽ đường thẳng \(AB\) đi qua điểm \(M\) và song song với đường thẳng \(CD\)

2. Cho hình tam giác \(ABC\) có góc đỉnh \(A\) là góc vuông. Qua đỉnh \(A\) hãy vẽ đường thẳng \(AX\) song song với cạnh \(BC\), qua đỉnh \(C\), hãy vẽ đường thẳng \(CY\) song song với cạnh \(AB\). Hai đường thẳng \(AX\) và \(CY\) cắt nhau tại điểm \(D\), nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác \(ADCB\)

 

3. 

Cho hình tứ giác \(ABCD\) có góc đỉnh \(A\) và góc đỉnh \(D\) là các góc vuông (xem hình vẽ).

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua \(B\) và song song với cạnh \(AD\), cắt cạnh \(DC\) tại điểm \(E\).

b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh \(E\) của hình tứ giác \(BEDA\) có góc vuông hay không?

Lời giải chi tiết

1. 

Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:

+ Dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua điểm \(M\) và vuông góc với \(CD\).

+ Dùng ê ke vẽ đường thẳng \(AB\) đi qua \(M\) và vuông góc với  đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng \(AB\) song song với đường thẳng \(CD\).

2.  

Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác \(ADBC\) như sau:

Trong tứ giác \(ADBC\) có:

- Cặp cạnh \(AD\) và \(BC\) song song với nhau (Vì \(AX\) song song với \(BC\))

- Cặp cạnh \(AB\) và \(DC\) song song với nhau (Vì \(CY\) song song với \(BA\))

3.  

a) Vẽ đường thẳng đi qua \(B\) vuông góc với \(AB\) ta được đường thẳng song song với \(AD\) và cắt \(DC\) tại \(E\).

b) Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy góc đỉnh \(E\) là góc vuông.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Vẽ hai đường thẳng song song