Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 69, 70 SGK Toán 4


Bài 1: Đặt tính rồi tinh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 17 × 86;                 b) 428 × 39;                 c) 2057 × 23.

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau, sau đó tính theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m

3

30

23

230

m × 78

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Nếu m = 3 thì m × 78 = 3 × 78 = 234 ;

Nếu m = 30 thì m × 78 = 30 × 78 = 2340  ;

Nếu m = 23 thì m × 78 = 23 × 78 = 1794 ;

Nếu m = 230 thì m × 78 = 230 × 78 = 17940 ;

Ta có bảng kết quả như sau:

m

3

30

23

230

m × 78

234

2340

1794

17940

Bài 3

Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ.

Phương pháp giải:

-  Đổi: 1 giờ = 60 phút.

- Tính số lần tim đập trong 1 giờ = số lần tim đập trong 1 phút × 60.

- Tính số lần tim đập trong 24 giờ = số lần tim đập trong 1 giờ × 24.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 1 giờ = 60 phút.

Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:

                 75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là:

                4500 × 24 = 108000 (lần)

                              Đáp số: 108000 lần.

Bài 4

Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tính số tiền thu được khi bán đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam ta lấy 5200 nhân với 13.

- Tính số tiền thu được khi bán đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam ta lấy 5500 nhân với 18.

- Tính tổng số tiền thu được = số tiền thu được khi bán đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam + số tiền thu được khi bán đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam.

Lời giải chi tiết:

Số tiền bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

                5200 × 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

               5500 × 18 = 99000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được tất cả là:

               67600 + 99000 = 166600 (đồng)

                                Đáp số: 166600 đồng.

Bài 5

Một trường học có 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

- Tính số học sinh của 12 lớp (mỗi lớp có 30 học sinh) ta lấy 30 nhân với 12.

- Tính số học sinh của 6 lớp (mỗi lớp có 35 học sinh) ta lấy 35 nhân với 6.

- Tính số học sinh của trường = số học sinh của 12 lớp + số học sinh của 6 lớp.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh là:

              30 × 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh là:

              35 × 6 = 210 (học sinhh)

Tổng số học sinh của trường là:

              360 + 210 = 570 (học sinh) 

                            Đáp số: 570 học sinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 440 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 69 SGK Toán 4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài