Bài 1 Tiết 1 trang 3 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.7 trên 21 phiếu

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;...;...; 41 000;... 

Hướng dẫn giải:

a) 

b) 36000; 37000; 38000; 39000; 40000; 41000; 42000.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan