Bài 1, 2 trang 56 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.7 trên 13 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 56 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rối tính.

Đề bài

1. Đặt tính rối tính:

a) 386259 + 260837                            

    726485 - 452936                                 

b) 528946 + 73529 

    435260 - 92753

2. Tính bằng cách thuận tiên nhất:

a) 6257 + 989 + 743;                          

b) 5798 + 322 + 4678

Lời giải chi tiết

1. 

2. a) 6257 + 989 + 743 =  (6257 + 743) + 989 = 7000 + 989 = 7989.

    b) 5798 + 322 + 4678 = 5798 + (322 + 4678) = 5798 + 5000 = 10798.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4