Bài 1, 2, 3, 4 trang 143, 144 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 56 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143, 144 SGK Toán 4. Bài 1: Tính diện tích hình thoi biết...

Đề bài

1. Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài đường chéo là 19cm và 12cm;

b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm.

2. Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miêng kính đó.

3. Cho bốn hình tam giác, mỗi hình như hình bên.

 

a) Hãy xếp 4 hình tam giác dó thành một hình thoi như hình dưới đây:

 

b) Tính diện tích hình thoi.

4. Thực hành gấp hình thoi (theo hình vẽ)

Lời giải chi tiết

1. a) Diện tích hình thoi là: 

      \(\frac{19×12}{2}=114\)(cm2 )

b) Ta có: 7dm = 70cm

Diện tích hình thoi là: 

      \(\frac{30×70}{2}=1050\)(cm2 )

2.  Diện tích miếng kính hình thoi là:

          \(\frac{14×10}{2}=70\)(cm2 )

3.  Có thể xếp hình như sau:

Đường chéo thứ nhất của hình thoi bằng:

      2 × 2 =4 (cm)

Đường chéo thứ hai của hình thoi bằng :

     3 x 2 = 6 (cm)

b) Diện tích của hình thoi là:

      \(\frac{4×6}{2}=12\)(cm2 )

4. Học sinh gấp hình thoi theo hình vẽ để thấy được:

- Bốn cạnh của hình thoi đều bằng nhau.

- Hai đường chéo vuông góc với nhau.

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 143 SGK Toán 4