Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 62 trang 73 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 10 phiếu

Bài 1 Đặt tính rồi tính. Bài 2 Viết giá trị của biểu thức vào ô trống. Bài 3 Tính diện tích của mảnh vườn

Bài 1 Đặt tính rồi tính:

a) 248 x 321;                  b) 1163 x 125;                   c) 3124 x 213.

Bài 2 Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a

262

262

263

b

130

131

131

a x b

 

 

 

 Bài 3 Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m

Hướng dẫn giải:

Bài 1 

a)                           b)                      c) 

Bài 2

a

262

262

263

b

130

131

131

a x b

34060

34322

34453

Bài 3

Diện tích của mảnh vườn là:

125 x 125 = 15625 (m2)

                                     Đáp số: 15625 (m2)

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan