Giải toán 4, giải bài tập toán 4, để học tốt Toán 4 đầy đủ số học và hình học CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. ..

Bài 1, 2, 3, 4 trang 148 SGK Toán 4


Bài 1: Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là \(\dfrac{3}{8}\).

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                     3 + 8 = 11 ( phần)

Số bé là:       

                    198 : 11 × 3 = 54

Số lớn là :     

                   198  54 = 144

                             Đáp số: Số bé: 54 ;

                                          Số lớn: 144.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng \(\dfrac{2}{5}\) số quýt. Tìm số cam, số quýt đã bán.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                    2 + 5 = 7 (phần)

Số quả cam đã bán là:

                   280 : 7 × 2 = 80 (quả)

Số quả quýt đã bán là:

                  280  80 = 200 (quả)

                          Đáp số: Số cam: 80 quả;

                                       Số quýt: 200 quả.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A có 34 học sinh, lớp 4B có 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau.

Phương pháp giải:

1. Tìm tổng số học sinh của hai lớp.

2. Tìm số cây mỗi học sinh trồng được bằng cách lấy tổng số cây chia cho tổng số học sinh.

3. Tìm số cây lớp 4A trồng được ta lấy số cây mỗi học sinh trồng được nhân với số học sinh lớp 4A.

4. Tìm số cây lớp 4B trồng được ta lấy tổng số cây hai lớp trồng được trừ đi số cây lớp 4A trồng được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cả hai lớp: 330 cây

Lớp 4A: 34 học sinh

Lớp 4B:32 học sinh

Mỗi lớp: ... cây?

Bài giải

Tổng số học sinh hai lớp là:

       34 + 32 = 66 (học sinh)

Số cây mỗi học sinh trồng là:

      330 : 66 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

     5 × 34 = 170 (cây) 

Số cây lớp 4B trồng là:

     330  170 = 160 (cây)

                         Đáp số: Lớp 4A: 170 cây;

                                     Lớp 4B: 160 cây.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{4}\) chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó. 

Phương pháp giải:

1. Tìm nửa chu vi = chu vi : 2

2. Vẽ sơ đồ

3. Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi của hình chữ nhật

                 350 : 2 = 175 (m)

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                 3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

                175 : 7 × 3 = 75 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

               175  75 = 100 (m).

                          Đáp số: Chiều dài: 100m;

                                        Chiều rộng: 75m.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 1523 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí