Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171, 172 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171, 172 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ = ...phút                       1 năm  = ... tháng

1 phút = ...giây                     1 thế kỉ = ... năm

1 giờ = ...giây                       1 năm không nhuận = ... ngày

                                            1 năm nhuận = ... ngày

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 giờ = ...phút                             3 giờ 15 phút = ....phút

   420 giây = ...phút                         \({1 \over {12}}\) giờ = ...phút

b) 4 phút = ...giây                           3 phút 25 giây = ...giây

    2 giờ = ...giây                              \({1 \over {10}}\) phút = ...giây

c) 5 thế kỉ = ...năm                          \({1 \over {20}}\) thế kỉ  = ...năm

   12 thế kỉ = ...năm                          2000 năm = ....thế kỉ

3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

5 giờ 20 phút ... 300 phút                        \({1 \over 3}\) giờ ... 20 phút

495 giây ... 8 phút 15 giây                      \({1 \over 5}\) phút ... \({1 \over 3}\) phút

4. Bảng dưới đây cho biết một số dạng hoạt động của bạn Hà trong mỗi buổi sáng hàng ngày:

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút ?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu ?

5. Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?

a) 600 giây ;              b) 20 phút ;               c) \({1 \over 4}\) giờ;              d) \({3 \over {10}}\) giờ

Lời giải chi tiết

1.

1 giờ = 60 phút                  1 năm  = 12tháng

1 phút = 60 giây                1 thế kỉ = 100 năm

1 giờ = 3600giây               1 năm không nhuận = 365 ngày

                                          1 năm nhuận = 366 ngày

2.

a) 5 giờ = 300 phút                        3 giờ 15 phút = 195 phút

   420 giây = 7 phút                        \({1 \over {12}}\)giờ = 5 phút

b) 4 phút = 240 giây                       3 phút 25 giây = 205giây

    2 giờ = 7200 giây                        \({1 \over {10}}\) phút =  6 giây

c) 5 thế kỉ = 500 năm                      \({1 \over {20}}\) thế kỉ  = 5 năm

   12 thế kỉ = 1200 năm                   2000 năm = 20 thế kỉ

3. 

5 giờ 20 phút > 300 phút                       \({1 \over {3}}\) giờ = 20 phút

495 giây  = 8 phút 15 giây                    \({1 \over {5}}\)phút < \({1 \over {3}}\)phút

4.

a) Hà ăn sáng trong 20 phút

(6 giờ 30 phút - 6 giờ 10 phút = 20 phút )

b) Buổi sáng Hà ở trường trong 4 giờ:

(11 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ)

5:

Ta có 600 giây = 10 phút;           \({1 \over {4}}\)giờ = 15 phút

\({2 \over {10}}\)giờ = 12 phút

Vì 10 phút < 12 phút < 15 phút < 20 phút

Vậy khoảng thời gian 20 phút là dài nhất.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Tiết 1 - Toán 4