Bài 1 trang 15 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

Giải bài 1 trang 15 SGK Toán 4. Viết và đọc số dọc theo bảng:

Đề bài

Viết và đọc số theo bảng:

Lời giải chi tiết

32000000: Ba mươi hai triệu.Viết và đọc các số từ trên xuống dưới như sau:

32516000: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn.

32516497: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy.

834291712: Tám trăm ba mươi bốn triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn bảy trăm mười hai.

308250705: Ba trăm linh tám triệu hai trăm năm mươi nghìn bảy trăm linh năm.

500209037: Năm trăm triệu hai trăm linh chín nghìn không trăm ba mươi bảy.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Triệu và lớp triệu (tiếp theo)