Bài 1, 2 trang 23 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.6 trên 13 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 23 SGK Toán 4. Bài 1. Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc " 2 tấn".

Đề bài

1. Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc " 2 tấn" vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Con bò cân nặng ...;

b ) Con gà nặng ... ;

c) Con voi cân nặng ... .

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 yến = ...kg                     5 yến = ....kg                   1 yến 7kg = ...kg

    10kg = ...yến                    8 yến = ....kg                   5 yến 3kg = ... kg

b) 1 tạ = .....yến                      4  tạ = .....yến

    10 yến = ....tạ                     2 tạ = .....kg

    1 tạ = ...kg                         9 tạ =.....kg

    100 kg = ....tạ                     4 tạ 60 kg = ....kg

c) 1 tấn = ....tạ                       3 tấn = ...tạ

   10 tạ = ...tấn                       8 tấn = ....tạ

   1 tấn = ...kg                        5 tấn = ....kg

   1000kg= ....tấn                   2 tấn85kg = ...kg

Lời giải chi tiết

 1.

a) Con bò cân nặng 2 tạ.

b) Con gà nặng 2kg.

c) Con voi cân nặng 2 tấn.

2.

a) 1 yến = 10kg                     5 yến = 50kg                  1 yến 7kg = 17kg

    10kg = 1 yến                     8 yến = 80kg                  5 yến 3kg = 53kg

b) 1 tạ = 10 yến                        4  tạ = 40 yến

    10 yến = 1 tạ                        2 tạ = 200 kg

    1 tạ = 100 kg                        9 tạ = 900 kg

    100 kg = 1 tạ                        4 tạ 60 kg = 460 kg

c) 1 tấn = 10 tạ                         3 tấn = 30 tạ

   10 tạ = 1 tấn                          8 tấn = 80 tạ

   1 tấn = 1000 kg                      5 tấn = 5000 kg

   1000kg= 1 ấn                         2 tấn 85 kg = 2085 kg

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Yến, tạ, tấn