Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 28 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9.

Đề bài

1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

                99; 1999; 108; 5643; 29385

2. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

               96; 108; 7853; 5554; 1097

3. Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.

4. Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

1.  Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không

Ví dụ: số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18; chia hết cho 9. Vậy số 99 chia hết cho 9.

Tương tự tìm được các số chia hết cho 9 là:

                 99; 108; 5643; 29385

2. Tính tổng của các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó có chia hết cho 9 hay không?

Ví dụ : Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15; 15 không chia hết cho 9. Vậy 96 không chia hết cho 9.

Tương tự ta tìm được các số không chia hết cho 9 là:

                 96; 7853; 5554; 1097

3. Học sinh có thể viết như sau: 351; 684.

4. 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Dấu hiệu chia hết cho 9