Bài 1, 2, 3, 4 trang 179, 180 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 143 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 179, 180 SGK Toán 4. Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D.

Đề bài

1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là:

A.3                               B. 300

C. 3000                         D. 30 000

b) Trong phép nhân

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 7208                          B. 7038

C. 6928                          D. 6938

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây ?

A. \({4 \over 5}\)                  B. \({5 \over 9}\)                     C. \({5 \over 4}\)                       D. \({4 \over 9}\)

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của  là:

A. 1                   B. 4                         C. 9                         D. 36

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg ?

A. 80                B. 50                        C. 40                        D. 20

2. Tính:

a) \(2 - {1 \over 4}\)  ;                               b) \({5 \over 8} + {3 \over 8} \times {4 \over 9}\)

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay ...m...cm

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm ... thuộc thế kỉ ... .

4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng \({2 \over 5}\) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

b) Tính diện tích của mảnh vườn.

Lời giải chi tiết

1:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là 3000.

    Khoanh vào C

b) Tích riêng thứ hai trong phép chia đã cho là 7038.

    Khoanh vào B ;

c) Phân số chỉ phần đã tô màu của hình vẽ là \( \frac{4}{9} \)

    Khoanh vào D ;

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của  là 1.

   Khoanh vào A ;

e) Đổi 4kg = 4000g.

   Để cân được 4kg thì cần có số quả táo là:

               4000 : 50 = 80 (quả)

    Khoanh vào A.

2.

a) \(2 - {1 \over 4} = {8 \over 4} - {1 \over 4} = {7 \over 4}\)

b)  \({5 \over 8} + {3 \over 8} \times {4 \over 9} = {5 \over 8} + {{12} \over {72}} = {{57} \over {72}} = {{19} \over {24}}\)

3.

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay 10m 10cm.

b)  Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm 1010 thuộc thế kỉ XI.

4.

a) Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

           5 - 2 = 3 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:

          24 : 3 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

          40 - 24 = 16 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

          40 x 16 = 640 (m2)

                        Đáp số: a) Chiều dài: 40m; chiều rộng: 16m

                                    b) Diện tích: 640 m2.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4