Bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 98 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4. Bài 1: Quan sát hình trên, hãy chỉ ra.

Đề bài

1. Quan sát hình trên, hãy chỉ ra:

 

a) Các cạnh song song với  nhau ;

b) Các cạnh vuông góc với nhau.

2. Hãy vẽ một hình vuông có cạnh dài 3cm. Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

 

a) Chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2.

b) Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2.

c) Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1.

d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2

4. Để lát một phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phần mạch vữa không đáng kể ?

Lời giải chi tiết

1.

a) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng DC song song với nhau

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AD vuông góc với nhau.

Đoạn thẳng AD và đoạn thẳng DC vuông góc với nhau.

2.

Vẽ hình vuông theo các bước sau:

Vẽ đoạn thẳng DC = 3cm.

Vẽ đường thẳng vuông góc DC tại D và đường thẳng vuông góc với DC tại C.

Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm; CB = 3cm.

Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh bằng 3cm.

Chu vi hình vuông ABCD: 3 x 4 = 12 (cm)

Diện tích hình vuông ABCD: 3 x 3 = 9 (m2)

3.

Ta có:

Chu vi hình 1: (4 + 3) x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình 1: 4 x 3 = 12 (m2)

Chu vi hình 2: 3 x 4 = 12 (cm)

Diện tích hình 2: 3 x 3 = 9 (cm2)

Vậy câu d) là đúng.

4.

Diện tích nền phòng học là:

       8 x 5 = 40 (m2)

       40m2 = 400000 cm2

Diện tích của viên gạch men là:

       20 x 20 = 400 (cm2)

Số viên gạch cần dùng là:

      400000 : 400 = 1000 (viên)

                                  Đáp số: 1000 viên gạch.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về hình học - Toán 4