Bài 1, bài 2 Tiết 54 trang 63 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Bài 1 Đọc. Bài 2 Viết theo mẫu

Bài 1 Đọc : 32 dm2; 911 dm2;    1952dm2;    492 000dm2

Bài 2 Viết theo mẫu:

Đọc

Viết

Một trăm linh hai đề- xi-mét vuông

102 dm2

Tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

 

Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề- xi-mét vuông

 

Hai nghìn tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

 

 Hướng dẫn giải:

Bài 1

32 dm2 đọc là: Ba mươi hai đề-xi-mét vuông

911 dm2 đọc là: Chín trăm mươi một đề-xi-mét vuông

1952dm2 đọc là: Một nghìn chín trăm năm mươi hai đề-xi-mét vuông

492 000dm2 đọc là: Bốn trăm chín mươi hai nghìn đề-xi-mét vuông

Bài 2

Đọc

Viết

Một trăm linh hai đề- xi-mét vuông

102 dm2

Tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

812 dm2

Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề- xi-mét vuông

1969 dm2

Hai nghìn tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

2812 dm2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan