Bài 1, 2 trang 63 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 63 SGK Toán 4. Bài 1: Đọc.

Đề bài

1. Đọc : 32 dm2; 911 dm2;    1952dm2;    492 000dm2

2. Viết theo mẫu:

Đọc

Viết

 Một trăm linh hai đề- xi-mét vuông                        

102 dm2

 Tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông                      

 

Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề- xi-mét vuông  

 

Hai nghìn tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông   

 

 

Lời giải chi tiết

1.

32 dm2 đọc là: Ba mươi hai đề-xi-mét vuông;

911 dm2 đọc là: Chín trăm mươi một đề-xi-mét vuông;

1952dm2 đọc là: Một nghìn chín trăm năm mươi hai đề-xi-mét vuông;

492 000dm2 đọc là: Bốn trăm chín mươi hai nghìn đề-xi-mét vuông.

2.

Đọc

Viết

Một trăm linh hai đề- xi-mét vuông

102 dm2

Tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

812 dm2

Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề- xi-mét vuông

1969 dm2

Hai nghìn tám trăm mười hai đề- xi-mét vuông

2812 dm2

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Đề-xi-mét vuông