Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 (Ôn tập về tìm số trung bình cộng) SGK Toán 4


Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 (Ôn tập về tìm số trung bình cộng) SGK Toán 4. Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) \(137 \,; \;248\) và \(395\).                                  b) \(348\,; \; 219\,; \;560\) và \(725\).

Phương pháp giải:

Muốn tính số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của các số đó là:

         \((137 + 248 + 395 ) : 3 = 260\)

b) Số trung bình cộng của các số đó là:

      \((348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463\)

Bài 2

Trong \(5\) năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: \(158\) người, \(147\) người, \(132\) người, \(103\) người, \(95\) người, Hỏi trong \(5\) năm đó, trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu ?

Phương pháp giải:

Tính trung bình số dân tăng hằng năm ta lấy tổng số dân tăng trong \(5\) năm chia cho \(5\).

Lời giải chi tiết:

Số người tăng trong \(5\) năm là:

\(158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635\) (người)

Số người tăng trung bình hằng năm là:

\(635 : 5 = 127\) (người)

              Đáp số: \(127\) người.

Bài 3

Tổ Một góp được \(36\) quyển vở. Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một \(2\) quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba \(2\) quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở ?

Phương pháp giải:

- Số vở tổ Hai góp được = số vở tổ Một góp được \(+\;2\) quyển.

- Số vở tổ Ba góp được = số vở tổ Hai góp được \(+\;2\) quyển.

- Số vở trung bình mỗi tổ góp được = Tổng số vở ba tổ góp được \(:3\).

Lời giải chi tiết:

Tổ Hai góp được số quyển vở là:

\(36 + 2 = 38\) (quyển)

Tổ Ba góp được số quyển vở là:

\(38 + 2 = 40\) (quyển) 

Trung bình mỗi tổ góp được số quyển vở là:

\((36 + 38 + 40 ) : 3 = 38\) (quyển)

             Đáp số: \(38\) quyển vở.

Bài 4

Một công ti chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có \(3\) ô tô, mỗi ô tô chở được \(16\) máy. Lần sau có \(5\) ô tô, mỗi ô tô chở được \(24\) máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm ?

Phương pháp giải:

- Số máy \(3\) ô tô chở được lần đầu = số máy mỗi ô tô chở được lần đầu \(\times \;3 \).

- Số máy \(5\) ô tô chở được lần đầu = số máy mỗi ô tô chở được lần sau \(\times\;5 \).

- Số máy trung bình mỗi ô tô chở được = tổng số máy \(:\) tổng số xe ô tô.

Lời giải chi tiết:

Lần đầu \(3\) ô tô chở được số máy bơm là: 

\(16 × 3 = 48\) (máy)

Lần sau \(5\)  ô tô chở được số máy bơm là:

\(24 × 5 = 120\) (máy)

Số ô tô tham gia chở máy bơm là:

\(3 + 5 = 8\) (ô tô)

Trung bình mỗi ô tô chở được làsố máy bơm là:

\((48 + 120) : 8 = 21\) (máy)

            Đáp số: \(21\) máy bơm.

Bài 5

Trung bình cộng của hai số bằng \(15\). Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé.  

Phương pháp giải:

- Tổng hai số = trung bình cộng \(\times\;2\).

- Tìm hai số theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Lời giải chi tiết:

Tổng của hai số cần tìm là:

           \(15 × 2 = 30\) 

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

\(2 + 1 = 3\) (phần)

Số bé là:

\(30 : 3 × 1 = 10\)

Số lớn là:

\(30 - 10 = 20\) 

                     Đáp số: Số lớn: \(20\);

                                 Số bé: \(10\). 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 363 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài