Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 (Ôn tập về tìm số trung bình cộng) SGK Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 137 phiếu

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 (Ôn tập về tìm số trung bình cộng) SGK Toán 4. Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau.

Đề bài

1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 137 ; 248 và 395.                           b) 348; 219; 560 và 725.

2. Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người, Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu ?

3. Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở ?

4. Một công ti chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm ?

5. Trung bình cộng của hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tính số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết

1.

a) Số trung bình cộng của các số đó là:

       \((137 + 248 + 395 ) : 3 = 260\)

b) Số trung bình cộng của các số đó là:

       \((348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463\)

2.

Số người tăng trong 5 năm là:

\(158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635\) (người)

Số người tăng trung bình hằng năm là:

\(635 : 5 = 127\) (người)

                   Đáp số: 127 người.

3.

Tổ Hai góp được số vở là:

       \(36 + 2 = 38\) (quyển)

Tổ Ba góp được số vở là:

      \(38 + 2 = 40\) (quyển) 

Trung bình mỗi tổ góp được số vở là:

      \((36 + 38 + 40 ) : 3 = 38\) (quyển)

                       Đáp số: 38 quyển vở.

4.

Lần đầu 3 ô tô chở được số máy bơm là:

             \(16 × 3 = 48\) (máy)

Lần sau 5  ô tô chở được số máy bơm là:

             \(24 × 5 = 120\) (máy)

Số ô tô tham gia chở máy bơm là:

             \(3 + 5 = 8\) (ô tô)

Trung bình mỗi ô tô chở được là:

           \((48 + 120) : 8 = 21\) (máy)

                             Đáp số: 21 máy bơm.

5.

Tổng của hai số cần tìm là:

         \(15 × 2 = 30\) 

Tổng số phần bằng nhau là:

         \(2 + 1 = 3\) (phần)

Số bé là:

        \(30 : 3 = 10\)

Số lớn là:

        \(30 - 10 = 20\) 

                        Đáp số: số lớn: 20; số bé: 10.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về tìm số trung bình cộng