Giải toán 4, giải bài tập toán 4, để học tốt Toán 4 đầy đủ số học và hình học CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74 SGK Toán 4


Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính:

a) \(345 \times 200\);                    b) \(237 \times  24\);                  c) \(403 \times 346\).

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Lời giải chi tiết:

Vậy: a) \(345 \times 200 = 69000\) ; 

        b) \(237 \times 24= 5688\) ; 

        c) \(403 \times 346= 139438\).

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính:

\(a) \;95 + 11 \times 206\) ;                 \(b)\;95 \times 11 + 206\) ;                   \(c) \;95 \times 11 \times 206\).

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ có phép nhân thì tính lần lượt từ trái sang phải.

- Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(95 + 11 \times 206 = 95 + 2266 = 2361;\)

b) \(95 \times 11 + 206 = 1045 + 206 \)\(= 1251;\)

c) \(95 \times 11 \times 206 = 1045 \times 206 \)\(= 215270.\)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(142 \times 12 + 142 \times 18\) ;

b) \(49 \times 365 - 39 \times 365\) ; 

c) \(4 \times 18 \times 25\).

Phương pháp giải:

a) Áp dụng công thức:   \(a \times b + a \times c = a \times (b+c)\).

b) Áp dụng công thức: \(a \times c - b \times c = (a-b)\times c\).

c) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm 4 và 25 lại thành 1 tích rồi nhân với 18.

Lời giải chi tiết:

a) \(142\times 12 + 142 \times 18 \)

   \(= 142 \times (12 + 18) \)

   \(= 142 \times 30 = 4260\)

b) \(49 \times 365 - 39 \times 365 \)

    \(= (49-39) \times 365 \)

    \( =10 \times 365 = 3650\)

c) \(4 \times 18 \times 25 \)

    \(=  (4 \times 25)  ×18 \)

    \(= 100 \times 18 = 1800\)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho \(32\) phòng học, mỗi phòng \(8\) bóng. Nếu mỗi bóng điện giá \(3500\) đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính số bóng điện lắp cho \(32\) phòng học.

- Tính số tiền phải trả.

Cách 2 :

- Tính số tiền để mua bóng điện cho \(1\) phòng học.

- Tính số tiền phải trả.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 32 phòng học

Mỗi phòng: 8 bóng điện

Mỗi bóng điện: 3500 đồng

Tất cả: ... đồng?


Cách 1 :

Số bóng điện lắp cho \(32\) phòng học là:

          \(8 \times 32 = 256\) (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho \(32\) phòng học là:

          \(3500 \times 256 =896\;000\) (đồng)

                              Đáp số: \(896\;000\) đồng.

Cách 2 :

Số tiền mua bóng điện cho mỗi phòng là:

          \(3500 \times 8 = 28\; 000\) (đồng)

Số tiền mua bóng điện cho cả trường là:

          \(28 000 \times 32 =896\;000\) (đồng)

                              Đáp số: \(896\;000\) đồng.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Diện tích \(S\) của hình chữ nhật có chiều dài là \(a\) và chiều rộng là \(b\) được tính theo công thức:

\(S = a \times b\)   (\(a,\;b\) cùng một đơn vị đo)

a) Tính \(S\), biết:   \(a = 12 cm, b = 5cm\) ;

                           \(a = 15m, b = 10m\).

b) Nếu gấp chiều dài lên \(2\) lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

Phương pháp giải:

- Thay chữ bằng số rồi tính diện tích \(S\).

- Tính chiều dài mới rồi tính diện tích hình chữ nhật mới, sau đó so sánh với diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Lời giải chi tiết:

a) Với \(a = 12cm, b = 5cm\) thì \(S = 12 \times 5 = 60 \;(cm^2)\)

    Với \(a = 15m, b = 10m\) thì \(S = 15 \times 10 = 150\; (m^2)\)

b) Nếu chiều dài \(a\) tăng lên \(2\) lần thì chiều dài mới là \(a \times 2\).

Diện tích hình chữ nhật mới là :

\((a \times 2 )\times b = (a\times b )\times 2 = S \times 2\)

Vậy khi tăng chiều dài lên \(2\) lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên \(2\) lần. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 1616 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí