Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 124 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) \(345 \times 200\);                    b) \(237 \times  24\);                  c) \(403 \times 346\).

Phương pháp:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Cách giải:

Vậy: a) \(345 \times 200 = 69000\) ;           

        b) \(237 \times 24= 5688\) ;             

        c) \(403 \times 346= 139438\).

Bài 2

Tính:

\(a) \;95 + 11 \times 206\);                 \(b)\;95 \times 11 + 206\);                   \(c) \;95 \times 11 \times 206\)

Phương pháp:

- Biểu thức chỉ có phép nhân thì tính lần lượt từ trái sang phải.

- Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Cách giải:

a) \(95 + 11 \times 206 = 95 + 2266 = 2361;\)

b) \(95 \times 11 + 206 = 1045 + 206 = 1251;\)

c) \(95 \times 11 \times 206 = 1045 \times 206 = 215270.\)

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(142 \times 12 + 142 \times 18\);

b) \(49 \times 365 - 39 \times 365\); 

c) \(4 \times 18 \times 25\) 

Phương pháp:

a) Áp dụng công thức:   \(a \times b + a \times c = a \times (b+c)\).

b) Áp dụng công thức: \(a \times c - b \times c = (a-b)\times c\).

c) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm 4 và 25 lại thành 1 tích rồi nhân với 18.

Cách giải:

a) \(142\times 12 + 142 \times 18 \)

   \(= 142 \times (12 + 18) \)

   \(= 142 \times 30 = 4260\)

b) \(49 \times 365 - 39 \times 365 \)

    \(= (49-39) \times 365 \)

    \( =10 \times 365 = 3650\)

c) \(4 \times 18 \times 25 \)

    \(=  (4 \times 25)  ×18 \)

    \(= 100 \times 18 = 1800\)

Bài 4

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho \(32\) phòng học, mỗi phòng \(8\) bóng. Nếu mỗi bóng điện giá \(3500\) đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Phương pháp:

- Tính số bóng điện lắp cho \(32\) phòng học ta lấy số bóng điện lắp cho \(1\) phòng học nhân với \(32\).

- Tính số tiền phải trả ta lấy giá tiền của \(1\) bóng điện nhân với bóng điện lắp cho \(32\) phòng học.

Cách giải:

Số bóng điện lắp cho \(32\) phòng học là:

          \(8 \times 32 = 256\) (bóng)

Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho \(32\) phòng học là:

          \(3500 \times 256 =896000\) (đồng)

                                 Đáp số: \(896000\) đồng.

Bài 5

Diện tích \(S\) của hình chữ nhật có chiều dài là \(a\) và chiều rộng là \(b\) được tính theo công thức:

\(S = a \times b\)   (\(a,\;b\) cùng một đơn vị đo)

a) Tính \(S\), biết:   \(a = 12 cm, b = 5cm\) ;

                           \(a = 15m, b = 10m\).

b) Nếu gấp chiều dài lên \(2\) lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

Phương pháp:

- Thay chữ bằng số rồi tính diện tích \(S\).

- Tính chiều dài mới rồi tính diện tích hình chữ nhật mới, sau đó so sánh với diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Cách giải:

a) Với \(a = 12cm, b = 5cm\) thì \(S = 12 \times 5 = 60 \;(cm^2)\)

    Với \(a = 15m, b = 10m\) thì \(S = 15 \times 10 = 150\; (m^2)\)

b) Nếu chiều dài \(a\) tăng lên \(2\) lần thì chiều dài mới là \(a \times 2\)

Diện tích hình chữ nhật mới là:

              \(a \times 2 \times b = (a\times b )\times 2 = S \times 2\)

Vậy khi tăng chiều dài lên \(2\) lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật tăng lên \(2\) lần.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 74 SGK Toán 4

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu