Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4


Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 3254 + 146 + 1698 ; ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3254 + 146 + 1698                                   b) 921 + 898 + 2079

    4367 + 199+501                                          1255 + 436 + 145

    4400 + 2148 + 252                                      467 +  999 + 9533

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn trăm, tròn nghìn, ...

Lời giải chi tiết:

a) 3254 + 146 + 1698 = 3400 + 1698 = 5098

    4367 + 199 + 501 = 4367 + (199 + 501) = 4367 + 700 = 5067

    4400 + 2148 + 252 = 4400 + (2148 + 252) = 4400 + 2400 = 6800

b) 921 + 898 + 2079 = (921 + 2079) + 898 = 3000 + 898 = 3898

    1255 + 436 + 145 = (1255 + 145) + 436 = 1400 + 436 = 1836

    467 + 999 + 9533 = (467 + 9533) + 999 = 10 000 + 999 = 10 999

Bài 2

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

Số tiền cả ba ngày nhận được = số tiền nhận được ngày thứ nhất + số tiền nhận được ngày thứ hai + số tiền nhận được ngày thứ ba.

Lời giải chi tiết:

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

    75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

                        Đáp số: 176 950 000 đồng.

Bài 3

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a)   a + 0 = ... + a = ...

b)   5 + a = ... + 5

c)  (a + 28) + 2 = a + (28 + ...) = a + ...

Phương pháp giải:

- Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: a + b = b + a.

- Áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:    (a + b) + c = a + (b + c)

Lời giải chi tiết:

a)   a + 0 = 0 + a = a

b)   5 + a = a + 5

c)   (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.7 trên 186 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài