Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 113 trang 124 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 35 phiếu

Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời đúng. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.Bài 2: Đặt tính rồi tính Bài 3 Cho hình chữ nhật ABCD

Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời đúng. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Trong các số 5451; 5541; 5145; 5541 số chia hết cho 5 là:

A. 5451         B. 5514              C.5145              D.5541

B) Hùng có 8 viên bi gồm 4 viên bi xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ các viên vi màu đỏ trong số viên bi của Hùng là:

A. \({4 \over 8}\)             B. \({3 \over 4}\)          C. \({1 \over 8}\)      D. \({3 \over 8}\)

c) Phân số \({5\over 9}\) bằng phân số nào dưới đây:

A. \({10 \over 27}\)            B. \({15 \over 18}\)             C. \({15 \over 27}\)            D. \({20 \over 27}\)

d) Trong các phân số \({9 \over 8};\,\,\,{9 \over 9};\,\,\,{8 \over 8};\,\,\,{8 \over 9}\) phân số nào bé hơn 1?

A. \({9 \over 8}\)           B. \({9 \over 9}\)             C. \({8 \over 8}\)               D. \({8 \over 9}\)

Giải

a) Khoanh tròn vào C;     b) Khoanh tròn vào D;   C) Khoanh tròn vào C

d) Khoanh tròn vào D

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

53867 + 49608            b) 482 x 307

c) 864752 - 91846             d) 18490 : 215

Giải

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12cm, chiều rộng 5cm. Nối đỉnh A với trung điểm N của cạnh DC. Nối đỉnh C với trung điểm M của cạnh AB. Cho biết hình tứ giác AMCN là hình bình hành có chiều cao MN bằng chiều rộng hình chữ nhật

a) Giải thích tại sao đoạn thẳng AN và MC song song và bằng nhau?

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp mấy lần diện tích hình bình hành AMCN?

Giải

Các đoạn thẳng AN và MC là hai cạnh đối diện của hình bình hành AMCN nên chúng song song và bằng nhau.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

12 x 5 = 60 cm

vì trung điểm N là trung điểm của cạnh DC nên độ dài đoạn thẳng NC là: 

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình bình hành AMCN bằng:

6 x 5 = 30cm

  Ta có: 60 : 30 = 2 (lần)

Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD gấp đôi diện tích hình bình hành AMCN.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan