Bài 1, 3 trang 55 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

Giải bài 1, 3 trang 55 SGK Toán 4. Bài 1: a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Phương pháp:

*) Ta có thể vẽ hình vuông cạnh 4cm như sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và vuông góc với đường thẳng DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm, CB = 4cm.

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD.

*) Chu vi hình vuông = cạnh \(\times\,4\).

    Diện tích hình vuông = cạnh \(\times\) cạnh.

Cách giải:

a) Vẽ hình vuông có cạnh 4cm theo các bước sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm, CB = 4cm.

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 4cm.

b) Chu vi hình vuông ABCD là:

                  4 x 4 = 16 (cm)

Diện tích của hình vuông ABCD 

                 4 x 4 = 16 (cm2)

Bài 3

Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

a) Có vuông góc với nhau hay không ;

b) Có bằng nhau hay không.

Phương pháp:

a) Ta có thể vẽ hình vuông cạnh 5cm như sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và vuông góc với đường thẳng DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 5cm, CB = 5cm.

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 5cm.

b) Dùng thước kẻ để đo độ dài của hai đoạn thẳng AC và BD sau đó so sánh kết quả với nhau.

    Dùng ê kê để kiểm tra xem hai hai đoạn thẳng AC và BD có vuông góc với nhau hay không.

Cách giải:

Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm theo các bước sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và vuông góc với đường thẳng DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 5cm, CB = 5cm.

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 5cm.

a) Dùng ê ke kiểm tra ta thấy hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

b) Dùng thước đo ta thấy hai đường chéo AC và BD bằng nhau.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Thực hành vẽ hình vuông

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu