Bài 1, 2, 3 trang 164, 165, 166 SGK Toán 4


Bài 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau:

SỐ HÌNH CỦA BỐN TỔ ĐÃ CẮT ĐƯỢC

a) Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình ? Trong đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật ?

b) Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình chữ nhật ?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để tìm số hình mà mỗi tổ cắt được, sau đó tìm hiệu số hình vuông của tổ 3 và tổ 2, hiệu số hình chữ nhật của tổ 2 và tổ 3.

Lời giải chi tiết:

a) Cả bốn tổ cắt được 16 hình, trong đó có 4 hình tam giác, 7 hình vuông và 5 hình chữ nhật.

b) Tổ 2 cắt được 1 hình tam giác, 1 hình vuông, 2 hình chữ nhật.

    Tổ 3 cắt được 1 hình tam giác, 2 hình vuông, 1 hình chữ nhật.

Vậy tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 là 1 hình vuông, nhưng ít hơn tổ 2 là 1 hình chữ nhật.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Biểu đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta (theo số liệu năm 2002)

Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Diện tích Hà Nội là bao nhiêu ki-lô-mét vuông, diện tích Đà Nẵng là bao nhiêu ki-lô-mét vuông và diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét vuông và bé hơn diện tích Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để tìm diện tích của mỗi thành phố, từ đó tìm hiệu diện tích giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội, hiệu diện tích giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích Hà Nội là: 921km2.

Diện tích Đà Nẵng là: 1255km2.

Diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là: 2095km2.

b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội là:

                1255  921 = 334 (km2)

Diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là:

                2095  1255 = 840 (km2)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Biểu đồ dưới đây nói về số vải của một cửa hàng bán được trong tháng 12:

Cho biết mỗi cuộn vải dài 50m. Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Trong tháng 12 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải hoa ?

b) Trong tháng 12 cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số cuộn vải mỗi loại mà cửa hàng đã bán được.

- Tìm số mét vải hoa = độ dài 1 cuộn vải \(\times\) số cuộn vải hoa.

- Tìm tổng số mét vải đã bán = độ dài 1 cuộn vải \(\times\) số cuộn vải đã bán.

Lời giải chi tiết:

Quan sát biểu đồ ta thấy trong tháng 12 cửa hàng bán được 42 cuộn vải hoa, 50 cuộn vải trắng và 37 cuộn vải xanh.

a) Số mét vải hoa cửa hàng bán được trong tháng 12 là:

                50 × 42 = 2100 (m)

b) Tổng số cuộn vải cửa hàng bán được trong tháng 12 là:

               42 + 50 + 37 = 129 (cuộn)

Số mét vải cửa hàng bán được tất cả trong tháng 12 là:

              50 × 129 = 6450 (m)

                               Đáp số: a) 2100m.

                                            b) 6450m.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 587 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí