Lý thuyết nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

258 x 203 = ?

258 x 203 = ?

a) Thực hiện phép nhân, ta được:

258 x 203 =....

b) Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0. Thông thường ta không viết tích riêng này mà viết gọn như sau:

Chú ý: Viết tích riêng 516 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan