Lý thuyết nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

258 x 203 = ?

    \(258 \times 203 = \;?\)

a) Thực hiện phép nhân, ta được:

                   \( \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\begin{array}{*{20}{c}}{\,258}\\{\,203}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,774}\\\begin{array}{l}\,\,\,\,000\,\,\,\,\,\,\\\,516\,\,\,\,\,\,\,\end{array}\\\hline{52374\,\,\,}\end{array}\)

               \(258 \times 203 = \;...\)

b) Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số \(0\). Thông thường ta không viết tích riêng này mà viết gọn như sau:

                       \(\,\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{258}\\{203}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,774}\\{\,516\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{\,52374\,\,\,}\end{array}\)

Chú ý: Viết tích riêng \(516\) lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu