Bài 4 trang 17 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Giải bài 4 trang 17 SGK Toán 4. Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.

Đề bài

Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.

    Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Viết

Đọc

1 000 000 000

'' Một nghìn triệu'' hay "một tỉ"

5 000 000 000

" năm nghìn triệu" hay "……………".

315 000 000 000

"ba trăm mười lăm nghìn triệu" hay "……………"

………………………

"…………triệu" hay "ba tỉ"

 

Lời giải chi tiết

 

Viết

Đọc

1 000 000 000

“ Một nghìn triệu” hay “ một tỉ”

5 000 000 000

“ năm nghìn triệu” hay “ năm tỉ ”

315 000 000 000

“ ba trăm mười lăm nghìn triệu” hay “ba trăm mười lăm tỉ”

3 000 000 000

“Ba nghìn triệu” hay “ba tỉ”

Loigiaihay.com 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 17 SGK Toán 4