Bài 3, 4 trang 67 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 67 SGK Toán 4. Bài 3: Tính và so sánh giá tri của biểu thức.

Đề bài

3. Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

                        (3 +5) x 4  và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

4. Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo mẫu):

     Mẫu: 36 x 11 = 36 x (10 +1)

                         = 36 x 10 + 36 x 1

                         = 360 + 36 = 396

a) 26 x 11                          b) 213 x 11

    35 x 101                            123 x 101

Lời giải chi tiết

3. Ta có:

(3 + 5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

Hai biểu thức có giá trị bằng nhau hay

(3 + 5) x 4 = 3 x 4 + 4 x 5

Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với một số đó rồi cộng kết quả với nhau.

4.

a) 26 x 11 = 26 x (10 + 1)                

   = 26 x 10 + 26 x 1                        

   = 260 + 26 = 286                         

   35 x 101  = 35 x (100 + 1)

   = 35 x 100 + 35 x 1 

   = 3500 + 35 = 3535

b) 213 x 11 = 213 x (10 +1)            

    = 213 x 10 + 213 x 1                 

    = 2130 + 213 = 2343                  

   123 x 101 = 123 x (100 + 1)

   = 123 x 100 + 123 x 1 

   = 12300 + 123 = 12423    

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân một số với một tổng