Bài 3, 4 trang 19 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 19 SGK Toán 4. Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chầm để.

Đề bài

3. Viết số thích hợp vào chỗ chầm để có ba số tự nhiên liên tiếp:

a) 4; 5; ...                                 b) ....; 87; 88

c) 896; ...; 898.                         d) 9; 10; .....

e) 99; 100; ....                          g) 9998; 9999; ...

 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 909; 910; 911;....;.....;....;....;.....

b) 0; 2; 4; 6;...;.....;....;....;.....;....;....

c) 1; 3; 5; 7;....;.....;....;.....;....;.....

Phương pháp giải - Xem chi tiết

4.  - Dãy a là dãy các số tự nhiên liên tiếp.

     - Dãy b là dãy các số chẵn liên tiếp.

     - Dãy c là dãy các số lẻ liên tiếp.

Lời giải chi tiết

3. a) 4; 5; 6                                   b) 86; 87; 88

    c) 896; 897; 898                        d) 9; 10; 11

    e) 99; 100; 101                          g) 9998; 9999; 10000.

4. 

a) 909; 910; 911; 912; 913; 914; 915; 916.

b) 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.

c) 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Dãy số tự nhiên