Bài 2, 3 trang 78, 79 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 34 phiếu

Giải bài 2, 3 trang 78, 79 SGK Toán 4. Bài 2: Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính.

Đề bài

2. Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính:

a) 80 : 40                         

b) 150 : 50.                         

c) 80 : 16

3. Có 2 bạn học sin, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính tiền mỗi quyển vở?

Lời giải chi tiết

2. 

a) 80 : 40 = 80 : (10 x 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

b) 150 : 50 = 150 ( 10 x 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 80 : 16 = 80 : (8 x 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

3. 

Số vở hai bạn mua là:

     3 x 2 = 6 (quyển)

Giá tiền mỗi quyển vở là:

7200 : 6 = 1200 (đồng)

                               Đáp  số: 1200 đồng

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia một số cho một tích