Bài 1, 2 trang 13 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 13 SGK Toán 4. Bài 1: Đếm từ 1 triệu đến 10 triệu.

Đề bài

1. Đếm từ 1 triệu đến 10 triệu.

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 chục triệu : 10 000 000            2 chục triệu : 20 000 000

3 chục triệu:.................              4 chục triệu:.................

5 chục triệu:.................              6 chục triệu:.................

7 chục triệu:.................              8 chục triệu:.................

9 chục triệu:.................             1 trăm triệu:.................

2 trăm triệu:.................             3 trăm triệu:.................

Lời giải chi tiết

1. Đếm như sau: 1 triệu; 2 triệu; 3 triệu; 4 triệu; 5 triệu; 6 triệu; 7 triệu; 8 triệu; 9 triệu; 10 triệu.

2. 

3 chục triệu: 30 000 000             4 chục triệu: 40 000 000

5 chục triệu: 50 000 000             6 chục triệu: 60 000 000

7 chục triệu: 70 000 000             8 chục triệu:. 80 000 000

9 chục triệu: 90 000 000             1 trăm triệu: 100 000 000

2 trăm triệu: 200 000 000           3 trăm triệu: 300 000 000

Loigiaihay.com

 


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Triệu và lớp triệu