Lý thuyết triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Viết và đọc số theo bảng:

Viết và đọc số theo bảng:


Viết số: 342 157 413

Đọc số: Ba trăm bốn mươi triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba.

Chú ý: Ta tách số thành từng lớp,  từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi đến lớp triệu, mỗi lớp có ba hàng. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ trái sang phải.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan