Lý thuyết tính chất giao hoán của phép nhân

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

7 x 5 và 5 x 7

Ta có: 7 x 5  =35

          5 x 7 = 35            

Vậy   7 x 5 = 5 x 7

b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:

Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn luôn bằng nhau, ta viết:

a x b = b x a

Khi đổi chỗ các thứa số trong một tích thì tích không thay đổi.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tính chất giao hoán của phép nhân