Lý thuyết tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bình chọn:
3.6 trên 43 phiếu

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

Cách thứ nhất:

Bài giải:

Hai lần số bé là:

70 - 10 = 60

Số bé là: 

60 : 2 = 30

Số lớn là:

30 + 10 = 40

Đáp số: Số lớn: 40; Số bé: 30

Nhận xét: Số bé =  (Tổng - Hiệu) : 2

Cách thứ hai:

Bài giải:

Hai lần số lớn là:

70 + 10 = 80

Số lớn là:

80 : 2 = 40

Số bé là:

40 - 10 = 30

Đáp số: Số lớn: 40; Số bé: 30

Nhận xét: Số lớn = ( Tổng + Hiệu) : 2

Chú ý: Khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách nêu trên.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó