Lý thuyết quy đồng mẫu số các phân số


Cho hai phân số 1/3 và 2/5 ...

a) Cho hai phân số \(\dfrac{1}{3}\) và \(\dfrac{2}{5}\). Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng \(\dfrac{1}{3}\) và một phân số bằng \(\dfrac{2}{5}\).

Dựa vào tính chất cơ bản của phân số, ta có:

\(\dfrac{1}{3}=\dfrac{1 \times 5}{3 \times 5}=\dfrac{5}{15} \)      ;      \(\dfrac{2}{5}=\dfrac{2 \times 3}{5 \times 3}=\dfrac{6}{15} \)

Nhận xét :

Hai phân số \(\dfrac{5}{15}\) và \(\dfrac{6}{15}\) có cùng mẫu số là \(15\).

\(\dfrac{5}{15}=\dfrac{1}{3}\) và \(\dfrac{6}{15}=\dfrac{2}{5} \).

Ta nói rằng : Hai phân số \(\dfrac{1}{3}\) và \(\dfrac{2}{5}\) đã được quy đồng mẫu số thành hai phân số \(\dfrac{5}{15}\) và \(\dfrac{6}{15}\) ; \(15\) gọi là mẫu số chung của hai phân số \(\dfrac{5}{15}\) và \(\dfrac{6}{15}\).

Mẫu số chung \(15\) chia hết cho mẫu số của hai phân số \(\dfrac{1}{3}\) và \(\dfrac{2}{5}\).

b) Cách quy đồng mẫu số các phân số

Nhận xét : Khi quy đồng mẫu số hai phân số \(\dfrac{1}{3}\) và \(\dfrac{2}{5}\) :

 Ta lấy tử số và mẫu số của phân số \(\dfrac{1}{3}\) nhân với mẫu số của phân số \(\dfrac{2}{5}\).

 Ta lấy tử số và mẫu số của phân số \(\dfrac{2}{5}\) nhân với mẫu số của phân số \(\dfrac{1}{3}\).

Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta có thể làm như sau :

 Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

 Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Quy đồng mẫu số các phân số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài