Lý thuyết phép trừ phân số (tiếp theo)


Ví dụ : Một cửa hàng có 4/5 tấn đường, cửa hàng đã bán được 2/3 tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ?

Ví dụ : Một cửa hàng có \(\dfrac{4}{5}\) tấn đường, cửa hàng đã bán được \(\dfrac{2}{3}\) tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ?

Ta phải thực hiện phép tính : \(\dfrac{4}{5}-\dfrac{2}{3}\).

Ta cần đưa phép trừ này về phép trừ hai phân số cùng mẫu số : 

 Quy đồng mẫu số hai phân số :

\(\dfrac{4}{5} = \dfrac{4 \times 3 }{5 \times 3}  = \dfrac{12}{15} \)

\(\dfrac{2}{3} = \dfrac{2 \times 5}{3\times 5}  = \dfrac{10}{15} \)

 Trừ hai phân số:     \(\dfrac{4}{5} -\dfrac{2}{3} = \dfrac{12}{15 } - \dfrac{10}{15}= \dfrac{2}{15} \).

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 31 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí