Lý thuyết phép cộng

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

a) 48352 + 21026 = ?

a) 48352 + 21026 = ?

48352 + 21026 = ....

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

2 cộng 6 bằng 8, viết 8.

5 cộng 2 bằng 7, viết 7.

3 cộng 0 bằng 3, viết 3.

8cộng 1 bằng 9, viết 9.

4 cộng 2 bằng 6, viết 6.

b) 367859 + 541728 = ?

367859 + 541728 =....

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.

5 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 8 ,viết 8

8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1.

7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9

6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.

3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép cộng