Lý thuyết nhân với số có hai chữ số

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

36 x 23 = ?

  \(36 \times 23 = \;?\)

a) Ta có thể tính như sau:

36 × 23 = 36 × ( 20 + 3)

            = 36 × 20 + 36 × 3

            = 720 + 108

            = 828

b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{36}\\{\,23\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,108\,}\\{72\,}\\\hline{\,\,828}\end{array}\)

 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1;

   3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10.

 2 nhân 6 bằng 12, thêm 2 (dưới 0) nhớ 1;

   2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.

• Hạ 8;

   0 cộng 2 bằng 2 viết 2;

   1 cộng 7 bằng 8 viết 8.

c) Trong cách tính trên:

 108 gọi là tích riêng thứ nhất.

 72 gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột vì nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ thì phải là 720.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân với số có hai chữ số

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu