Lý thuyết nhân với số có ba chữ số


164 x 123 = ?

164 × 123 = ?

a) Ta có thể tính như sau:

164 × 123 = 164 × ( 100 + 20 + 3)

                = 164 × 100 + 164 × 20 + 164 × 3

                = 16400 + 3280 + 492

                = 20172

b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

                        \( \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\begin{array}{*{20}{c}}{164}\\{\,\,123\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\;492}\\\begin{array}{l}\,\,\,\,\;328\,\,\,\,\,\,\\\,\;164\,\,\,\,\,\,\,\end{array}\\\hline{\;20172\,\,\,}\end{array}\)

 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1 ;

   3 nhân 6 bằng 18, thêm 1 bằng 19, viết 9 nhớ 1 ;

   3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

• 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 (dưới 9) ;

   2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1 ;

   2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3.

 1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 2) ;

   1 nhân 6 bằng 6, viết 6 ;

   1 nhân 1 bằng 1, viết 1.

 Hạ 2

   9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1 ;

   4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 4 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1 ;

   3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1 ;

   1 thêm 1 bằng 2, viết 2.

c) Trong cách tính trên: 

 492 gọi là tích riêng thứ nhất.

 328 gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột (so với tích riêng thứ nhất) vì đây là 3288 chục, viết đầy đủ là 3280.

 164 gọi là tích riêng thứ ba. Tích riêng thứ ba được viết lùi sang bên trái hai cột (so với tích riêng thứ nhất) vì đây là 164 trăm, viết đầy đủ là 16400.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 23 phiếu

Các bài liên quan: - Nhân với số có ba chữ số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.