Lý thuyết nhân một số với 10, 100, 1000,... chia cho 10, 100, 1000,...

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

1. a) 35 x 10 = ?

1. a) 35 x 10 = ?

        35 x 10 = 10 x 35 

                    = 1 chục x 35 = 35 chục = 350

Vậy: 35 x 10 = 350

Khi nhân một số tự nhiên  với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó.

b) Ngược lại, từ 35 x 10 = 350

ta có: 350 : 10 = 35

Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

2. Tương tự, ta có:

a) 35 x 100 = 3500                  b) 35 x 1000 = 35000

     3500 : 100 = 35                      35000 : 1000 = 35

3. Nhận xét chung:

- Khi nhân số tự  nhiên với 10, 100, 1000...ta chỉ việc thêm một, hai, ba....chữ số 0 vào bên phải số đó.

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn....cho 10, 100, 1000,....ta chỉ việc bỏ bớt một, hai,ba...chữ số 0 ở bên phải số đó.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....