Lý thuyết giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

a) 27 x 11 = ?

a) 27 x 11 = ?

Đặt tính và tính:

Hai tích riêng đều bằng 27. Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cần cộng hai chữ số của số 27

(2 +7 = 9) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của 27

Từ đó ta có cách nhẩm:

2 cộng 7 bằng 9

Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 297

b) 48 x 11 = ?

Đặt tính và tính:

Ta có cách nhẩm:

4 cộng 8 bằng 12;

Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428

Thêm 1 vào 4 của 428, được 528

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan