Lý thuyết chia một tổng cho một số

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

             (35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 :7

Ta có: (35 + 21) : 7  = 56 :7 = 8

           35 : 7 + 21 :7 = 5 + 3 = 8

Vậy (35 + 21) : 7  = 35 : 7 + 21 :7

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan