Bài 3, 4 trang 29 SGK Toán 5


Bài 3: Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống:

2dm2 7cm2 ... 207cm2                            300mm2  ...  2cm2 89mm2 

3m2 48 dm2 ... 4m2                                61km2 ... 610hm2     

Phương pháp giải:

Đổi các số đo độ dài về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

+) 2dm2 7cm2 =2dm2 + 7cm= 200cm2 + 7cm2= 207cm2     

    Vậy: 2dm2 7cm2 = 207cm2

+) 3m2 48dm2 = 348dm2 ; 4m2 = 400dm2  ; mà 348 dm< 400dm2  

    Vậy : 3m2 48dm2 < 4m2  

+) 2cm2 89mm2 = 289mm2 ; mà 300mm2 > 289mm2 

    Vậy:  300mm2  >  2cm2 89mm2 

+) 61km= 6100hm2  ; mà   6100hm2 > 610hm2

    Vậy:  61km2 > 610hm2     

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích một viên gạch hình vuông = cạnh x cạnh.

- Tính diện tích căn phòng = diện tích một viên gạch x 150.

Lời giải chi tiết:

Diện tích một viên gạch là :

            \(40 \times 40= 1600\;(cm^2)\)

   Diện tích căn phòng là :

            \(1600 \times 150 = 240 000\;(cm^2)\)

            \(240 000cm^2 = 24m^2\)

                                      Đáp số: \(24m^2\). 

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 SGK Toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 322 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí