Bài 3, 4 trang 29 sgk toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 49 phiếu

Bài 4. Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm.

Bài 3. Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống:

a) 2dm2 7cm2 ... 207cm2      b) 300mm2  ...  2cm2 89mm2 

3m2 48 dm2 ... 4m2             61 km2 ... 610hm2     

Giải

a) 2dm2 7cm2 = 207cm2     b) 300mm2  >  2cm2 89mm2 

3m2 48 dm2 < 4m2             61 km2 > 610hm2     

Bài 4. Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?

Giải

Diện tích một viên gạch là :

40 x 40= 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng là :

1600 x 150 = 240 000 (cm2) hay 24m2

Đáp sổ: 24m2.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan