Bài 3, 4 trang 29 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 62 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 29 SGK Toán 5. Bài 3: Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống.

Đề bài

3. Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống:

a) 2dm2 7cm2 ... 207cm2      b) 300mm2  ...  2cm2 89mm2 

3m2 48 dm2 ... 4m2                  61 km2 ... 610hm2     

4. Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

3. Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

4.

- Tính diện tích một viên gạch hình vuông = cạnh x cạnh.

- Tính diện tích căn phòng = diện tích một viên gạch x 150.

Lời giải chi tiết

3. a) 2dm2 7cm2 = 207cm2     

3m2 48 dm2 = 348 dm2 ; 4m2 = 400dm2  ; mà 348 dm< 400m2  .

Vậy : 3m2 48 dm2 < 4m2  

b) 2cm2 89mm2 = 289mm2 ; mà  300mm2 > 300mm2 .

Vậy:  300mm2  >  2cm2 89mm2 

61 km  = 6100hm2  ; mà   6100hm2 > 610m2 . Vậy:  61 km2 > 610hm2     

4. Diện tích một viên gạch là :

            40 x 40= 1600 (cm2)

   Diện tích căn phòng là :

           1600 x 150 = 240 000 (cm2

   Đổi 240 000cm= 24m2

                        Đáp sổ: 24m2.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan