Bài 3, 4 trang 29 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 116 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 29 SGK Toán 5. Bài 3: Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống:

2dm2 7cm2 ... 207cm2            300mm2  ...  2cm2 89mm2 

3m2 48 dm2 ... 4m2                61 km2 ... 610hm2     

Phương pháp:

Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Cách giải:

+) 2dm2 7cm2 =2dm2 + 7cm= 200cm2 + 7cm2= 207cm2     

    Vậy: 2dm2 7cm2 = 207cm2

+) 3m2 48dm2 = 348dm2 ; 4m2 = 400dm2  ; mà 348 dm< 400dm2  

    Vậy : 3m2 48dm2 < 4m2  

+) 2cm2 89mm2 = 289mm2 ; mà 300mm2 > 289mm2 

    Vậy:  300mm2  >  2cm2 89mm2 

+) 61km= 6100hm2  ; mà   6100hm2 > 610hm2

    Vậy:  61km2 > 610hm2     

Bài 4

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?

Phương pháp:

- Tính diện tích một viên gạch hình vuông = cạnh x cạnh.

- Tính diện tích căn phòng = diện tích một viên gạch x 150.

Cách giải:

Diện tích một viên gạch là :

            \(40 \times 40= 1600\;(cm^2)\)

   Diện tích căn phòng là :

            \(1600 \times 150 = 240 000\;(cm^2)\)

            \(240 000cm^2 = 24m^2\)

                                      Đáp sổ: \(24m^2\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu