Bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 70 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 62321 : 307                b) 81350 : 187

2. Tìm x:

\(a)\,\,x \times 405 = 86265\)           

\(b)\,\,89658:x = 293\)

3. Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày?

Lời giải chi tiết

1.

2.

\(\eqalign{
& a)\,\,x \times 405 = 86265 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 86265:405 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 213 \cr
& b)\,\,89658:x = 293 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 89658:293 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 306 \cr} \)

3.

Tóm tắt:

305 ngày: 49410 sản phẩm

1 ngày: .... sản phẩm ?

Bài giải

Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được số sản phẩm là:

              49410 : 305 = 162 (sản phẩm)

                                                       Đáp số: 162 sản phẩm.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)