Bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán 4


Giải bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

\(a)\; 62321 : 307\)                             \( b)\; 81350 : 187\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm\(x\) :

\(a)\,\,x \times 405 = 86265\)                       \(b)\,\,89658:x = 293\)

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& a)\,\,x \times 405 = 86265 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 86265:405 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 213 \cr 
& b)\,\,89658:x = 293 \cr  
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 89658:293 \cr  
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 306 \cr} \)

Bài 3

Một nhà máy sản xuất trong một năm được \(49410\) sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc \(305\) ngày ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số sản phẩm trung bình \(1\) ngày sản xuất được ta lấy tổng số sản phẩm sản xuất được chia cho số ngày làm việc.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(305\) ngày: \(49410\) sản phẩm

\(1\) ngày:     .... sản phẩm ?

Bài giải

Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được số sản phẩm là:

               \(49410 : 305 = 162\) (sản phẩm)

                           Đáp số: \(162\) sản phẩm.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 414 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài