Bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán 4


Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

\(a)\; 62321 : 307\)                             \( b)\; 81350 : 187\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tìm\(x\) :

\(a)\,\,x \times 405 = 86265\)                       \(b)\,\,89658:x = 293\)

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& a)\,\,x \times 405 = 86265 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 86265:405 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 213 \cr 
& b)\,\,89658:x = 293 \cr  
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 89658:293 \cr  
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 306 \cr} \)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một nhà máy sản xuất trong một năm được \(49410\) sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc \(305\) ngày ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số sản phẩm trung bình \(1\) ngày sản xuất được ta lấy tổng số sản phẩm sản xuất được chia cho số ngày làm việc.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(305\) ngày: \(49410\) sản phẩm

\(1\) ngày:     .... sản phẩm ?

Bài giải

Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được số sản phẩm là:

               \(49410 : 305 = 162\) (sản phẩm)

                           Đáp số: \(162\) sản phẩm.

Lý thuyết

a)     \(41535 : 195 =\;? \)

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

 415 chia 195 được 2, viết 2 ;

   2 nhân 5 bằng 10 ; 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1 ;

   2 nhân 9 bằng 18, thêm 1 bằng 19 ; 21 trừ 19 bằng 2, viết 2 nhớ 2 ;

   2 nhân 1 bằng 2, thêm 2 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.

 Hạ 3, được 253 ; 253 chia 195 được 1, viết 1 ;

  1 nhân 5 bằng 5 ; 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1 ;

  1 nhân 9 bằng 9, thêm 1 bằng 10 ; 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1 ;

  1 nhân 1 bằng 1, thêm 1 bằng 2 ; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.

 Hạ 5, được 585 ; 585 chia 195 được 3, viết 3 ;

  3 nhân 5 bằng 15 ; 15 trừ 15 bằng 0, viết 0 nhớ 1 ;

  3 nhân 9 bằng 27, thêm 1 bằng 28 ; 28 trừ 28 bằng 0, viết 0 nhớ 2 ;

  3 nhân 1 bằng 1, thêm 2 bằng 5 ; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0.

                  

                \(41535 : 195 = 213.\)

b)     \(80120 : 245 =\;? \)

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

 801 chia 245 được 3, viết 3 ;

   3 nhân 5 bằng 15 ; 21 trừ 15 bằng 6, viết 5 nhớ 2 ;

   3 nhân 4 bằng 12, thêm 2 bằng 14 ; 20 trừ 14 bằng 6, viết 6 nhớ 2 ;

   3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8 ; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.

 Hạ 2, được 662 ; 662 chia 245 được 2, viết 2 ;

  2 nhân 5 bằng 10 ; 12 trừ 10 bằng 2, viết 2 nhớ 1 ;

  2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9 ; 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1 ;

  2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5 ; 6 trừ 5 bằng 1, viết 1.

 Hạ 0, được 1720 ; 1720 chia 245 được 7, viết 7 ;

  7 nhân 5 bằng 35 ; 40 trừ 35 bằng 5, viết 5 nhớ 4 ;

  7 nhân 4 bằng 28, thêm 4 bằng 32 ; 32 trừ 32 bằng 0, viết 0 nhớ 3 ;

  7 nhân 2 bằng 14, thêm 3 bằng 17 ; 17 trừ 17 bằng 0, viết 0.

                  

                \(80120 : 245 = 327\) (dư \(5\)).


Bình chọn:
4.7 trên 1532 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.