Bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 26 phiếu

Giải bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 4. Bài 4 Một xã có 5256 người.

Đề bài

4. Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi:

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

b) Sau hai năm dân số của xã đó có bao nhiêu người?

5. Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b.

Gọi P là chu vi của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

               P = ( a + b) x 2

(a, b cùng một đơn vị)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) a = 16cm, b = 12cm;

b) a = 45m, b = 15m

Lời giải chi tiết

4.

a) Sau hai năm số dân của xã tăng thêm là:

           79 + 71 = 150 (người)

b) Sau hai năm số dân của xã đó có là:

           5256 + 150 = 5406 (người)

                                       Đáp số: a) 150 người;  b) 5406 người.

5.

a) Chu vi hình chữ nhật là: P = (16 + 12) x 2 = 56 cm.

b) Chu vi hình chữ nhật là: P = (45 + 15) x 2 = 120 cm.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan