Bài 3 trang 13 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu

Giải bài 3 trang 13 SGK Toán 4. Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số

Đề bài

Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Mười lăm nghìn.                                        Năm mươi nghìn.

Ba trăm năm mươi.                                   Bảy triệu.

Sáu trăm.                                                 Ba mươi sáu triệu.

Một nghìn ba trăm.                                    Chín trăm triệu.

Lời giải chi tiết

15000 có 5 chữ số, có 3 chữ số 0;     50000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0

350 có 3 chữ số, có 1 chữ số 0;        7000000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0

600 có 3 chữ số, có 2 chữ số 0;       36000000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0

1300 có 4 chữ số, có 2 chữ số 0;   900000000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0

Loigiaihay.com
Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Triệu và lớp triệu