Bài 3, 4 trang 78 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 151 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 78 SGK Toán 4. Bài 3: Trung bình mỗi toa xe chở số hàng.

Đề bài

3. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

4. Tính bằng hai cách:

a) \((33164 + 28528) : 4\);           

b) \((403494 - 16415) : 7\).

Lời giải chi tiết

3. Số toa xe chở hàng là:

        \(3 + 6 = 9\) (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

        \(14580 \times 3 = 43740\) (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

        \(13275 \times 6 = 79650\) (kg)

Số hàng do 9 toa chở là:

        \(43740 + 79650 = 123390\) (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

        \(123390 : 9 = 13710\) (kg)

                                    Đáp số: \(13710\)kg

4. a) \((33164 + 28528) : 4 = ?\)

Cách 1:

\((33164 + 28528) : 4 \)

\(= 61692 : 4 = 15423\)  

Cách 2:

\((33164 + 28528) : 4 \)

\(= 33164 : 4 + 28528 : 4 \)

\(= 8291 + 7132 = 15423\)

b) \((403494 - 16415) : 7 = ?\)

Cách 1:

\((403494 - 16415) : 7 \)

\(= 387079 : 7 = 55297\)

Cách 2:

\((403494 - 16415) : 7 \)

\(= 403494 : 7 - 16415 : 7\)

\(= 57642 - 2345 = 55297\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 78 SGK Toán 4