Bài 3, 4 trang 78 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 153 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 78 SGK Toán 4. Bài 3: Trung bình mỗi toa xe chở số hàng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Phương pháp:

- Tính tổng số toa xe chở hàng.

- Tính số hàng do 3 toa xe chở ta lấy số hàng 1 toa chở được nhân với 3.

- Tính số hàng do 6 toa xe chở ta lấy số hàng 1 toa chở được nhân với 6.

- Tính tổng số hàng chuyến xe lửa đó chở được = số hàng do 3 toa xe chở + số hàng do 6 toa xe chở.

- Tính số hàng trung bình mỗi xe chở được ta lấy tổng số hàng chuyến xe lửa đó chở được chia cho tổng số toa xe chở hàng.

Cách giải:

Số toa xe chở hàng là:

            \(3 + 6 = 9\) (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

            \(14580 \times 3 = 43740\;(kg)\)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

            \(13275 \times 6 = 79650\;(kg)\)

Số hàng do 9 toa chở là:

            \(43740 + 79650 = 123390\;(kg)\)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

             \(123390 : 9 = 13710\;(kg)\)

                                    Đáp số: \(13710kg.\)

Bài 4

Tính bằng hai cách:

 \(a)\;(33164 + 28528) : 4\);                             \(b)\;(403494 - 16415) : 7\).

Phương pháp:

Cách 1: Thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tổng hoặc một hiệu cho một số.

Cách giải:

a) \((33164 + 28528) : 4 = ?\)

Cách 1:

\((33164 + 28528) : 4 \)

\(= 61692 : 4 = 15423\)  

Cách 2:

\((33164 + 28528) : 4 \)

\(= 33164 : 4 + 28528 : 4 \)

\(= 8291 + 7132 = 15423\)

b) \((403494 - 16415) : 7 = ?\)

Cách 1:

\((403494 - 16415) : 7 \)

\(= 387079 : 7 = 55297\)

Cách 2:

\((403494 - 16415) : 7 \)

\(= 403494 : 7 - 16415 : 7\)

\(= 57642 - 2345 = 55297\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 78 SGK Toán 4

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu