Bài 3, 4 trang 42 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 42 SGK Toán 4. Bài 3 a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ.

Đề bài

3.  a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ:

Viết giá trị biểu thức vào ô trống theo mẫu:

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a x b

36

 

 

 

a : b

4

 

 

 

4.  Viết giá trị biểu thức vào ô trống:

a

300

3200

24 687

54 036

b

500

1800

63 805

31 894

a + b

 

 

 

 

 b + a

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết

3. 

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a x b

36

112 

360 

 700

a : b

4

 7

10 

4. 

a

300

3200

24 687

54 036

b

500

1800

63 805

31 894

a + b

800

5000

88492

85930

 b + a

800

5000

88492

85930

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Biểu thức có chứa hai chữ