Bài 3, 4 trang 39 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.7 trên 19 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 39 SGK Toán 4. Bài 3: Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả.

Đề bài

3. Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trộng được tất cả bao nhiêu cây?

4. Tìm x:

a) x - 363 = 975 ;                             

b) 207 + x = 815.

Lời giải chi tiết

3.  Số cây của huyện đã trồng được là:

         325 164 + 60 830  = 385994 (cây)

                                     Đáp số: 385994 cây

4. a) x - 363 = 975                 

        x = 975 + 363                                  

        x = 1338                                            

 b) 207 + x = 815

               x = 815 - 207 

               x = 608

Loigiaihay.com

 

             

              

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép cộng