Bài 3, 4 trang 39 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 39 SGK Toán 4. Bài 3: Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả.

Đề bài

3. Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trộng được tất cả bao nhiêu cây?

4. Tìm x:

a) x - 363 = 975 ;                             

b) 207 + x = 815.

Lời giải chi tiết

3.  Số cây của huyện đã trồng được là:

         325 164 + 60 830  = 385994 (cây)

                                     Đáp số: 385994 cây

4. a) x - 363 = 975                 

        x = 975 + 363                                  

        x = 1338                                            

 b) 207 + x = 815

               x = 815 - 207 

               x = 608

Loigiaihay.com

 

             

              

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan