Bài 3, 4, 5 trang 64 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 43 phiếu

Giải bài 3, 4, 5 trang 64 SGK Toán 4. Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đề bài

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm2 = …cm2                48 dm2 = …cm2             1997 dm2 = ….cm2

100 cm2 =…dm2            2000cm2 =….dm2           9900cm2 = …dm2

4. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

210 cm2 … 2dm210cm2                                 1954cm2 … 19dm250cm2

6dm23cm… 603cm2                                     2001cm… 20dm210cm2

Bài 5 Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Hình vuông và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.

b) Diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau.

c) Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật.

d) Hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Dựa vào 1 dm2  = 100 cm2

2. Đổi 2 vế về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả.

3. Áp dụng các công thức:

       Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng; 

       Diện tích hình vuông  = cạnh x cạnh

Lời giải chi tiết

3.

1dm2 = 100cm2          48 dm2 = 4800cm2           1997dm2 = 199700cm2

100cm2 = 1dm2          2000cm2 = 20dm2            9900cm2 = 99dm2

4.

210 cm2 = 2dm210cm2                                 1954cm2 > 19dm250cm2

6dm23cm2 = 603cm2                                     2001cm2 < 20dm210cm2

5. 

Diện tích hình chữ nhật là:

     \( 20  \times 5 = 100 (cm^2) \)

     \(100 cm^2 = 1dm^2 \)

Diện tích hình vuông là:

      \( 1 \times 1 =  1 (dm^2)\)

Vậy diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật.

Vậy ta có kết quả như sau:

a)  Đ                b)  S                  c)  S                  d)  S.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Đề-xi-mét vuông