Bài 3, 4, 5 trang 28 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 139 phiếu

Giải bài 3, 4, 5 trang 28 SGK Toán 4. Bài 3 Số đo chiều cai của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm.

Đề bài

3. Số đo chiều cai của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130cm, 136cm,134 cm. Hỏi trung bình số đo của chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

4. Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

5. a) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

    b) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

- Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

Lời giải chi tiết

3. 

Tổng số đo chiều cao của 5 học sinh là: 

          138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em học sinh là:

           670 : 5 = 134 (cm)

                                            Đáp số: 134 cm.

4.

Số tạ thực phẩm do 5 ô tô đầu chuyển là:

         36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 ô tô sau chuyển là: 

         45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của công ty là:

         5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm do 9 ô tô chuyển là:

         180 + 180  = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

         360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

                    Đáp số: 4 tấn

5.

a) Tổng của hai số là:                             b) Tổng của hai số là:

        9 x 2 = 18                                              28 x 2 = 56

    Số cần tìm là:                                        Số cần tìm là:

        18 - 12 = 6                                            56 - 30 = 26

                                                                                Đáp số: a) 6;  b) 26

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 28 SGK Toán 4