Bài 3, 4, 5 trang 28 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 226 phiếu

Giải bài 3, 4, 5 trang 28 SGK Toán 4. Bài 3 Số đo chiều cai của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138cm, 132cm, 130cm, 136cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo của chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm chiều cao trung bình của mỗi em ta tính tổng số đo chiều cao của 5 học sinh rồi chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Tổng số đo chiều cao của 5 học sinh là: 

             138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em học sinh là:

            670 : 5 = 134 (cm)

                                     Đáp số: 134cm.

Bài 4

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?

Phương pháp giải:

- Tính số tạ thực phẩm 5 ô tô đầu chở được = số tạ thực phẩm 1 ô tô đầu chở được x 5.

- Tính số tạ thực phẩm 4 ô tô sau chở được = số tạ thực phẩm 1 ô tô sau chở được x 4.

- Tính tổng số ô tô:   4 + 5 = 9 ô tô.

- Tính tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được = số tạ thực phẩm 5 ô tô đầu chở được + số tạ thực phẩm 4 ô tô sau chở được.

- Tính số tạ thực phẩm trung bình mỗi xe chở được = tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được : 9.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta có: 1 tấn = 10 tạ.

Lời giải chi tiết:

5 ô tô đầu chuyển được số tạ thực phẩm là:

                 36 x 5 = 180 (tạ)

4 ô tô sau chuyển được số tạ thực phẩm là: 

                45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của công ty là:

                5 + 4 = 9 (ô tô)

9 ô tô chuyển được số tạ thực phẩm là:

               180 + 180  = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được  số tạ thực phẩm là:

               360 : 9 = 40 (tạ)

               40 tạ = 4 tấn

                                       Đáp số: 4 tấn.

Bài 5

a) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) Tổng của hai số là:             9 × 2 = 18  

    Số cần tìm là:                    18  12 = 6 

b) Tổng của hai số là:             28 × 2 = 56

    Số cần tìm là:                    56  30 = 26 

                                  Đáp số: a) 6;  b) 26.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 28 SGK Toán 4

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay